ROBUSTA CULI

Cà Phê Nhân ROBUSTA Culi, Sàng 18

  • Độ Cao: 1000M – 1200M
  • Vùng Trồng: Lâm Hà – Lâm Đồng

Tám Trình Coffee cam kết cung cấp sản phẩm cà phê nhân xanh cho các xưởng rang xay và doanh nghiệp sản xuất cà phê thương mại theo tiêu chuẩn chất lượng sau:

  • Độ Ẩm: 12.5% Max
  • Tạp Chất: 0.1% Max
  • Hạt Đen: 0.1% Max
  • Hạt Vỡ: 0.5% Max
  • 90% Trên Sàng
  • Phơi Nắng Tự Nhiên