ARABICA CAU DAT

 Cà Phê Nhân ARABICA Cầu Đất (Sơ Chế Ướt), Sàng 18

  • Vùng Trồng: Cầu Đất – Lâm Đồng
  • Độ Cao: 1500M – 1650M

Tám Trình Coffee cam kết cung cấp sản phẩm cà phê nhân xanh cho các xưởng rang xay và doanh nghiệp sản xuất cà phê thương mại theo tiêu chuẩn chất lượng sau:

  • Độ Ẩm: 12.5% Max
  • Tạp Chất: 0.1% Max
  • Hạt Đen: 0.1% Max
  • Hạt Vỡ: 0.5% Max
  • 90% Trên Sàng
  • Hàng Sấy Trống