Cà phê Pha máy – Arabica Blend

  • PHA CHẾPhù hợp cho pha máy phong cách Ý và các đồ uống có nền tảng Espresso như: Americano, Caffè Latte, Cappuccino, v.v.