nha may banner
dan phoi
nHA mAY 2

 

NHÀ MÁY CÀ PHÊ TÁM TRÌNH

Nhà máy & kho lưu trữ của Tám Trình Coffee được đặt ngay tại vùng Nam Ban, Lâm Đồng

có công suất 20.000 tấn/năm, máy móc hiện đại để đảm bảo

tính nguyên bản và chất lượng của hạt cà phê.

CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU

CÀ PHÊ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO