2015 - Doanh nghiệp khai phá cà phê chất lượng cao

Là doanh nghiệp khai phá cà phê chất lượng cao, với việc thu hái cà phê trái chín, sơ chế và phơi trên giàn phơi trong nhà kính, cung cấp cà phê chất lượng cao cho các nhà rang xay và chuỗi quán cà phê …