1993 - Gia đình Tám Trình

Khởi nghiệp từ một quán cơm nhỏ, sau đó trở thành doanh nghiệp quản lý việc cung cấp phân bón, hỗ trợ nông dân trong vùng, rồi đến năm 1995, chính thức bén duyên với ngành cà phê, bắt đầu từ việc thu gom những bao cà phê nhỏ.