Trà bồ công Anh

Trà Bồ công anh túi lọc: 20 túi/hộp; 40 túi/hộp

Rễ bồ công anh khô (100% từ Rễ tươi, sấy khô)

Cây bồ công anh khô (từ lá, thân, rễ)

Cây tươi Bồ công anh, trồng theo hướng hữu cơ.