6-2022 - Trải nghiệm cà phê Tám Trình

Sự ra đời của Tam Trinh Coffee Experiences là một cột mốc quan trọng trong hệ thống khép kín của chuỗi giá trị “Farm to Cup”, mối quan hệ chặt chẽ với hơn 3000 nông dân, đảm bảo cộng đồng của chúng ta có thể hưởng lợi từ ngành cà phê. Điều này giúp người nông dân có cuộc sống tốt hơn và tạo ra những ly cà phê ngon hơn cho mọi người.